Trúc Nguyên Studio

• Địa chỉ: 107/27B Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh

• Số điện thoại: 08.36031242 - DĐ: 0909.333.226

• Email: anhmauminhoang@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://TrucNguyenStudio.cuoihoivietnam.com